بندر بوشهر

  • مسئول دفتر آقای عبیدی
  • دارای مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی
  • دارای مجوز تدارکات دریائی از سازمان بنادر و دریانوردی

 

امکانات دفتر بوشهر

 

الف: دفتر اداری با امکانات فکس، ایمیل، اینترنت، دستگاه کپی

ب: یک دستگاه خودرو جهت انجام امور اداری و جابجائی پرسنل

پ: دارای یک اطاق با دو تخت جهت استراحت کوتاه مدت پرسنل و اینترنت