دامنه فعالیت شرکت خدمات فراساحل لیان:

 • اخذ مجوز جهت ورود و خروج شناورهای ایرانی و خارجی در بنادر ایران.
 • جابجائی و انتقال نفرات از شناورها در دریا و ایستگاههای فراساحلی به بنادر و بلعکس (ایرانی و خارجی)
 • تامین قطعات و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز شناورها و تعمیر جزئی آنها در بنادر و دریا.
 • تامین مواد غذائی – دارو – آب – مواد سوختی شناورها.
 • انجام فعالیت هتلداری شناورها و تاسیسات فراساحلی و ساحلی .
 • بارگیری و تخلیه و حمل انواع محموله ها  و انجام امور گمرکی و ادارت بنادردر کلیه بنادر کشور.
 • هماهنگی در رابطه با تعمیرات شناورها.
 • ارتباط با نمایندگی های مختلف کشتیرانی و تامین نیرو از کشورهای مجاز.
 • تامین انواع شناورها از داخل و خارج کشور بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس.
 • راهبری وکنترل وضعیت شناورهای عملیاتی در دریا با استفاده از پرسنل مجرب.
 • اخذ روادید جهت پرسنل خارجی  از طریق وزارت امورخارجه و اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا

 

Lian offshore services