لیست فعالیت های انجام شده به شرح زیر میباشد:

 • مدیریت عملیات بارگیری و حمل جکتهای فاز ۶ و ۷ و۸ پارس جنوبی.
 • نمایندگی شناورهای ملکی شرکت بهرگان در بندرعسلویه.
 • نمایندگی و پشیبانی شناورهای شرکت گلمار در بنادر ایران.
 • نمایندگی وپشتیبانی شرکت لیک پین در بنادر ایران.
 • مدیریت راهبری شناور ایران آبنگار وابسته به سازمان نقشه برداری کل کشور.
 • نمایندگی و پشیبانی شناورهای شرکت بوسکالیس در جزیره سیری.
 • نمایندگی وپشتیبانی شناورهای فوگرو در بنادر ایران.
 • تامین شناور و پشتیبانی پروژه تکمیلی حوزه نفتی ابوذر.
 • نمایندگی و پشتیبانی سکوی حفاری اورینتال یک در منطقه کیش.
 1. تامین شناور و انجام نمایندگی و پشتیانی شناورهای ملکی و استیجاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران در پروژهای توسعه و بازسازی سکوهای بلال، لوله گذاری فاز یک پارس جنوبی، نصب جکتهای فاز ۴ و ۵ پارس جنوبی ، توسعه سکوهای منطقه نفتی ابوذر یال غربی ، توسعه منطقه نفتی بحرگانسر.
 2. تامین نیروی انسانی ونمایندگی و پشتیبانی شناورهای ملکی شرکت صنایع دریافن قشم (صدف) در بنادر بوشهر و عسلویه.
 3. نمایندگی و پشتیبانی شناور های استیجاری شرکت اطلس ماری تایم در بنادر ایران.
 4. تامین شناور و  نمایندگی و پشتیبانی شناورهای استجاری شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع  فراساحل ایران.
 5. تامین شناور و انجام نمایندگی و پشتیانی شناورهای ملکی و استیجاری شرکت فن آوری آبهای عمیق در پروژهای لوله گذاری فاز ۸ پارس جنوبی
 6. نمایندگی و پشتیبانی شناورهای استیجاری شرکت کیتو در خرمشهر و حوزه پارس جنوبی. پشتیبانی شناور های پروژه لوله گذاری سیری سلمان
 7. نمایندگی و پشیبانی سکوی حفاری اطلس در منطقه نفتی ابوذر.
 8. پشتیبانی شناور های پروژه لوله گذار عسلویه سیری
 9. پشتیبانی شناورهای فاز یک پارس جنوبی
 10. تامین شناور و پشتیبانی پروژه توسعه حوزه نفتی بحرگانسر.
 11. نماینده و پشتیبانی شناور های لوله گذار فاز ۱۲ پارس جنوبی.  نماینده و پشتیبانی شناور اکتشاف (شرکت اکتشاف نفت) در بنادر ایران.
 12. نماینده شناورهای ملکی و استیجاری شرکت لرزه نگاری تراس پرشیا. پشتیبانی شناورهای نصب جکتهای فاز ۱۵ و ۱۶ در پارس جنوبی.
 13. پشتیبانی شناورهای لوله گذار فازهای ۱۵ و ۱۶ در پارس جنوبی.
 14. پشتیبانی شناورهای لوله گذار سکوهای رشادت و سلمان .
 15. تامین شناور ونمایندگی و پشتیانی شناورهای ملکی و استیجاری شرکت کیتو در  پروژه لوله گذاری توسعه سکوی نفتی فروزان .
 16. نماینده و پشتیبانی شناورهای تعمیرات سکوی بحرگانسر منطقه نفتی بحرگانسر.
 17. نماینده و پشتیبانی کننده پروژه لوله گذاری فاز ۱۹ پارس جنوبی.
 18. نماینده شرکت حفاری شمال جهت پشتیبانی سکوهای حفاری سحر در جزیره کیش
 19. نماینده و پشتیبانی کننده شرکت پتروگلوبال کیش در جریزه کیش.
 20. نمایندگی وپشتیبانی سکوی حفاری کوسال استریک در منطقه پارس جنوبی
 21. نماینده و پشتیبانی کننده شناورهای ملکی و استجاری شرکت فاتح صنعت کیمیا در بندر عسلویه
 22. نماینده شرکت EGS در ایران بمنظور پشتیبانی شناورهای نقشه برداری و کابل گذاری پروژه های مخابراتی.
 23. نماینده شرکت OMC در ایران ۳ نماینده و پشتیبانی سکوی حفاری کوسال فورس در منطق پارس جنوبی
 24. نماینده و پشتیبانی کننده شناورهای ملکی و استیجاری شرکت ناردیس در پروژه توسعه و تعمیرات منطقه نفتی فروزان