تاریخچه لیان:

بمنظور ارائه خدمات دریائی در حد استانداردها وکدهای جهانی،  و ضمن ارتباط با سازمانها و شرکتهای دریائی معرف بین المللی، شرکت خدمات  فراساحل  لیان  در سال ۱۳۸۰ با همکاری تعدادی پرسنل باتجربه و متخصص دریائی تاسیس گردیده و از آن زمان تا کنون نیز در همین راستا به فعالیت مشغول است.

 .

Dale_Power_Solutions_Offshore_Power_Management

برخی فعالیت های شرکت:

بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران کلیه شناورهایی که وارد بنادر ایران می شوند، یا از آن خارج می گردند بایست نسبت به اخذ مجوز ورود/خروج شناور/خدمه خود اقدام نمایند، و این بایستی توسط نماینده رسمی و معرفی شده شناور به انجام برسد.

از سوئی بر طبق مفاد همین قوانین ورود/خروج هر نوع کالا یا محموله نیز بایستی با مجوز رسمی اداره بنادر و کشتیرانی /گمرک جمهوری اسلامی باشد که آن نیز مستلزم وجود نماینده رسمی و معرفی شده شناور میباشد.

تامین کلیه نیازمندیهای شناورها در کنار اسکله و در لنگرگاه نیز باید با مجوز و توسط نماینده رسمی و معرفی شده شناورها باشد. مضاف بر اینها، ورود تمام خدمه خارجی شناورهائی که برای انجام پروژه برای ایران وارد آبهای جمهوری اسلامی میشوند نیز بایستی دارای مجوز ورود (ویزای ورود معتبر) باشد. این نیز همانند موارد بالا باید توسط نماینده رسمی و معرفی شده شناور یا شرکت کارفرما به انجام برسد.

یکی از فعالیتهای این شرکت بعنوان نماینده یا کارگزار شناورها است، و آنچه در بالا آمد تنها بخشی از اقداماتی است که شرکت خدمات فراساحل لیان انجام میدهد:

1-مجوز ورود و خروج شناور

اخذ مجوز ورود و خروج شناورها به بنادر جمهوری اسلامی ایران

2- مجوز ورود و خروج کالا

اخذ مجوز ورود و خروج کالا و محمولات دریاتی توسط شناورها از /به بنادر جمهوری اسلامی ایران

3- مجوز ورود خدمه خارجی

اخذ ویزای معتبر برای خدمه خارحی شناورهائی که برای انجام پروژه وارد بنادر جمهوری اسلامی ایران میشوند

بررسی فنی

بررسی فنی و بازرگانی نیازمندیها با توجه به اطلاعات داده شده از سوی متفاضی.

بازاریابی

یافتن کالای مورد نیاز متقاضی از بازارهای داخلی یا خارجی و اعلام مشخصات و ارزش و زمان تهیه به متقاضی جهت اخذ تصمیم.

انعقاد قرادرداد

انعقاد قرارداد  با توجه به ارزش کالاهای درخواستی با درخواست کننده / تامین کننده در صورت نیاز

تامین منابع مالی

تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خریداری کالاهای مورد نیاز متقاضی

تهیه و ترابری

تهیه کالای مورد نیاز متقاضی و حمل آن به محل استقرار متقاضی

برخی از فعالیت های شرکت


بررسی اطلاعات هواشناسی برای اطمینان از ایمنی استقرار شناورها در منطقه عملیاتی و تردد شناورها در دریا


برنامه ریزی و استفاده از شرکتهای خارجی بصورت شریک مشترک در اجرای پروژه های فراساحلی


برنامه ریزی جهت تامین نیازمندیهای شناورها و ایستگاههای فراساحلی شامل آب، دارو، روغن، سوخت، مواد غذائی، قطعات و ...


شناسائی شناورهای مورد نیاز از داخل و خارج ایران بخصوص کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

شرکت خدمات فراساحل لیان کیش

شرکت فراساحل لیان با استفاده از کادر با تجربه که سالها در شرکتهای دریائی و فراساحلی کشور سابقه دیرینه داشته اند بمنظور ارائه خدمات دریائی ضمن ارتباط با سازمانها و شرکتهای دریائی معروف بین المللی تاسیس شده است.