فعالیتهای دفاتر شرکت خدمات فراساحل لیان در بنادر خرمشهر، بوشهر، عسلویه، لنگه، بندر عباس و جزایر لاوان، کیش ( شرکت خدمات فراساحل لیان کیش) سیری و دبی (شرکت کشتیرانی آستیاگ در دبی) به شرح زیر میباشد:

  • اخذ مجوز و کمک در ورود و خروج شناورها.
  • جابجائی و اسکان پرسنل پروژه و شناورها.
  • خرید نیازمندیها – قطعات – تجهیزات.
  • انجام امور گمرکی شناورها و کالا.
  • هماهنگی و همکاری جهت رفع نیازمندیهای پزشکی پرسنل شناورها و تاسیسات فراساحلی.
  • انجام امور هتلداری و تامین و سرو غذا.
  • هماهنگی با شرکتهای ممیزی کلاس شناور – بیمه و ….
  • مدیریت تعمیر و نگهداری شناورها . و انجام تعمیرات تا سطح رده میانی شناورها.
خدمات فراساحلی